Aanvraag omgevingsvergunning

Wanneer je werken uitvoert, moet je een omgevingsvergunning aanvragen. Je hebt een vergunning nodig voor:

 • nieuwbouw
 • verbouwingswerken
 • de afbraak van gebouwen
 • het wijzigen van het bodemreliëf
 • de bestemmingswijziging van een onroerend goed
 • het opsplitsen van een onroerend goed
 • het stallen van caravans en afgedankte voertuigen
 • het stallen van verplaatsbare inrichtingen voor bewoning
 • het plaatsen van een prefab-constructie
 • het plaatsen van een schotelantenne
 • het plaatsen van een uitstalling (winkels)
 • het aanbrengen van lichtreclame (winkels)
 • bomen vellen
 • reclameborden en afsluitingen plaatsen
 • uitbating hinderlijke inrichtingen

Voor een aantal kleinere werken is geen omgevingsvergunning nodig of volstaat een melding. Je kunt hier nagaan of je een vergunning nodig hebt.

De werken mogen niet in strijd zijn zijn met:

 • stedenbouwkundige verordeningen
 • ruimtelijke uitvoeringsplannen
 • voorschriften van verkavelingsvergunningen
 • regelgeving over monumenten en landschappen
 • ...

Hoe aanvragen ?

Neem best vooraf contact op met de dienst Leefomgeving 0800 99 604 (gratis).

Vraag je vergunning aan via het Omgevingsloket.

Soms is het nog toegestaan om je aanvraag op papier in te dienen.

Kostprijs

Zie retributiereglement op aanvragen en_of meldingen omgevingsvergunning.

Reglement

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening
Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid
Omgevingsdecreet & Uitvoeringsbesluit

Meer info

Naast de Vlaamse regelgeving zijn er ook de gemeentelijke bouwrichtlijnen.