Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning: Nieuwe Weg 1

Referentie omgevingsloket: OMV_2020040444
Referentie gemeente: 2020/00066
Projectnaam omgevingsloket: Arkema Antwerp - Duplicaat van 2020005361
Projectnaam gemeente: Arkema Antwerp
Ligging: Nieuwe Weg 1 te 2070 Zwijndrecht

Afdeling 11056, sectie H, perceel 174F2, 174G2, 174H2

Het bestuur van Zwijndrecht deelt mee dat door de heer Arkema Antwerp, Nieuwe Weg 1 te 2070 Zwijndrecht, een omgevingsvergunning is ingediend bij de deputatie van de Provincie Antwerpen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Nieuwe Weg 1 te 2070 Zwijndrecht, en met als kadastrale ligging Afdeling 11056, sectie H, perceel 174F2, 174G2, 174H2.

Het betreft een aanvraag tot stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit.

De aanvraag heeft als onderwerp: Arkema Antwerp.

Toepasselijke indelingsrubrieken van de VLAREM-indelingslijst voor deze aanvraag:

53.2.2°a), 53.5.1°, 12.3.1, 15.1.2, 16.3.1.1, 16.3.2.1.a, 17.1.2.1.3, 17.2.1, 17.3.2.1.1.1.b, 17.3.2.1.2.2, 17.3.2.2.3.b, 17.3.4.3, 17.3.5.3, 17.3.6.3.a, 17.3.7.3, 17.3.8.3, 20.4.1.2, 23.3.1.a, 24.2, 39.2.1, 39.4.1, 44.3, 5.3.2, 6.4.2, 6.5.1, 7.11.1.b

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 30/04/2020 tot en met 29/05/2020.

De aanvraag ligt tot de sluiting van het openbaar onderzoek op 29/05/2020 ter inzage op de dienst Leefomgeving van de gemeente Zwijndrecht, Binnenplein 1. Tijdens de openingsuren van de dienst kan u mits afspraak ( via de website www. Zwijndrecht.be of 03/250.48.00 ) de aanvraag inkijken. De aanvraag kan ook worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek).

Gedurende de periode van het openbaar onderzoek kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Zwijndrecht. Dit kan:

  • analoog per brief op het volgende adres: t.a.v het College van Burgemeester en Schepenen, Binnenplein 1, 2070 Zwijndrecht
  • digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be)

Voor meer info kan u terecht bij

Voor de provincie Antwerpen

Dienst Omgevingsvergunningen

e-mail: omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be

tel: 03 224 64 81