Aanvraag parkeerplaats voor personen met een handicap

Als u zich door een handicap of aandoening moeilijk kan verplaatsen, kunt u een parkeerplaats voor personen met een handicap aanvragen in de nabijheid van uw woning of uw werk.

Voorwaarden

U moet in het bezit zijn van een parkeerkaart voor personen met een handicap.

Hoe aanvragen ?

De politie zal onderzoeken of de omstandigheden het toelaten een voorbehouden plaats te maken dicht bij uw woning of uw werk.

Wat meebrengen?

  • parkeerkaart voor personen met een handicap
  • identiteitskaart.

Meer info

Maak telefonisch een afspraak bij de dienst mobiliteit op het nummer 0800 99 604.

Regelgeving in de gemeente Zwijndrecht

  • De aanvrager mag niet over een garage beschikken.
  • Schriftelijke aanvraag richten aan het college, Binnenplein 1 te 2070 Zwijndrecht of via email naar mobiliteit@zwijndrecht.be.
  • Het advies van de gemeentelijke Verkeerscel dient achteraf nog bekrachtigd te worden door het college.