Bestuurlijk handhavingsreglement

De gemeente moet waken over de openbare orde zoals de openbare rust, de openbare veiligheid, de openbare gezondheid, de openbare overlast en de zindelijkheid op de openbare wegen, plaatsen en gebouwen. Hiervoor is een politiereglement vastgesteld. Overtredingen kunnen worden gestraft met administratieve sancties (GAS-boetes).

Door wijziging van de GAS-wetgeving werd het politiereglement door de gemeenteraad op 25 juni 2015 omgevormd tot het bestuurlijk handhavingsreglement. Dit trad in werking op 1 augustus 2015. Het bestuurlijk handhavingsreglement en de protocolakkoorden die werden afgesloten met het parket zijn hier raadpleegbaar.

Enkele aanpassingen aan het reglement werden goedgekeurd op 27 juni 2019, 25 juni 2020 en 22 april 2021.

Orgaan van goedkeuring: gemeenteraad

datum van goedkeuring: 22 april 2021

datum van bekendmaking: 27 april 2021

datum van inwerkingtreding: 3 mei 2021

alert-box-close-text

Info over de PFOS-verontreiniging 

Meer info over PFOS