B: Voorafgaand onderzoek commodo et incommodo belastingreglementen

Onderzoek de commodo et incommodo

Het schepencollege deelt mee aan het publiek dat de gemeenteraad, in zitting van 25 juni 2020 besloten heeft om volgende gemeentebelastingen te heffen:

Directe belasting op de tanks en vergaarbakken met commerciële of industriële doeleinden

Belastingreglement op motoren, hefvermogen en drijfkracht

Belastingreglement op brandstofdistributieapparaten

Belastingreglement op de verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken en gelijkgestelde producten

Getuigschrift van bekendmaking

Het schepencollege deelt mee dat een onderzoek de commodo et incommodo is geopend betreffende bovenstaande belastingreglementen.

De desbetreffende dossiers met alle nuttige inlichtingen zijn digitaal raadpleegbaar via de gemeentelijke website (www.zwijndrecht.be) en liggen vanaf heden ter inzage in het gemeentehuis (Binnenplein 1 te 2070 Zwijndrecht). Het dossier inkijken in het gemeentehuis kan tijdens de openingsuren maar enkel op afspraak (0800 99 604). 

Hebt u vragen bij de inhoud van de dossiers, gelieve die dan te mailen naar financiën@zwijndrecht.be of schriftelijk af te geven aan het onthaal.

Mogelijke bezwaren moeten aan het schepencollege worden voorgelegd, hetzij schriftelijk vóór 28 juli 2020, hetzij mondeling op 28 juli 2020 van 13.30 uur tot 14.30 uur, wanneer het openbaar onderzoek zal worden gesloten.

Dit werd bekendgemaakt op de website op 1 juli 2020.

Op bevel:

Ilse Weynants André Van de Vyver

algemeen directeur burgemeester

De huidige geldende reglementen zijn vastgesteld in de gemeenteraad van 21.11.2019 (tanks - motoren). De gemeenteraad heeft op 25 juni 2020 nieuwe reglementen hieromtrent goedgekeurd die kunnen ingaan respectievelijk op 1 januari 2021 of 1 januari 2022, na het voeren van een openbaar onderzoek.

De gemeenteraad heeft op 25 juni 2022 2 nieuwe reglementen (brandstof - verspreiding drukwerk) goedgekeurd die kunnen ingaan op 1 januari 2021 na het voeren van een openbaar onderzoek.

Hieronder vindt u alle betreffende teksten.