Bekendmaking: betreffende het rooilijn- en onteigeningsplan Statiestraat 138 - 156

BERICHT

BETREFFENDE HET ROOILIJN-en ONTEIGENINGSPLAN

STATIESTRAAT 138-156

Bij gemeenteraadsbesluit van 25 juni 2020 werd definitief vastgesteld

  • - Het gemeentelijk rooilijnplan “Statiestraat 138-156” met kenmerk O2014450-RL, zoals opgemaakt door landmeter-expert Jan Vermeiren op 20 september 2019
  • - Het onteigeningsplan “Statiestraat 146 148 en 152 met kenmerk O2014450-O, opgemaakt door landmeter-expert Jan Vermeiren op 20 september, samen met de projectnota en het verslag van het openbaar onderzoek

De volledige tekst van het gemeenteraadsbesluit met aangehechte bijlagen wordt ter inzage gelegd in het gemeentehuis van Zwijndrecht – Binnenplein 1 te 2070 Zwijndrecht – en kan geraadpleegd worden na afspraak tijdens de openingsuren.

Zwijndrecht, 02 juli 2020

Bij bevel,

De algemeen directeur, De burgemeester,

Ilse Weynants André Van de Vyver