06/07 - Maak je evenement Covid-veilig met het Covid Event Risk Model

Als je vanaf 1 juli een evenement wil organiseren waarbij je meer dan 200 personen verwacht, dan moet je als organisator verplicht het Covid Event Risk Model invullen. Met deze tool kun je het covid-veiligheidsrisico van je event in kaart brengen en nagaan hoe covid-veilig het evenement is.

Wanneer je als organisator een evenement aanvraagt, verbind je je ertoe om te voldoen aan de ministeriële besluiten en protocollenin het kader van de corona-maatregelen die op het moment van aanvang van het evenement geldig zijn. Deze wetgeving kun je raadplegen op http://www.ejustice.just.fgov.be/https://www.info-coronavirus.be/nl/protocollen/ en www.covideventriskmodel.be.

Covid event scan en covid event protocol

Het COVID Event Risk Model bestaat uit een covid event scan (online tool) én een protocol waarmee alle organistoren, zowel uit de publieke als de (non-)profitsector, kunnen nagaan hoe covid-veilig hun evenement is. We raden iedereen aan om het covid event protocol goed na te lezen (ongeacht het aantal bezoekers) en verwachten dat je voldoet aan alle voorop gestelde maatregelen. Het protocol vind je op www.covideventriskmodel.be.

Indien je meer dan 200 personen verwacht op je evenement, ben je verplicht de covid event scan uit te voeren. Deze scan vind je op www.covideventriskmodel.be. Via het invullen van een eenvoudige vragenlijst wordt je evenement gescand op haar covid-veiligheidsrisico. Dit risico wordt weergegeven door een veiligheidslabel: rood, oranje of groen. Mail het resultaat binnen de 5 werkdagen naar vrijetijdsloket@zwijndrecht.be. Indien je score rood of oranje kleurt geef dan meteen mee welke fundamentele wijzigingen je zal aanbrengen en welke alternatieven je voorziet om toch een ‘groen licht’ te krijgen.

Evenementen die rood of oranje blijven scoren en die niet kunnen worden opgelost, zullen geweigerd worden.

Heb je nog vragen, stuur dan je vragen naar info@covideventriskmodel.be

alert-box-close-text

Info over de PFOS-verontreiniging 

Meer info over PFOS