B: Huishoudelijk reglement raad voor maatschappelijk welzijn

De voorzitter van het vast bureau maakt bekend dat de raad voor maatschappelijk welzijn op 27 augustus 2020 volgend dossier heeft goedgekeurd :

Huishoudelijk reglement raad voor maatschappelijk welzijn – aanpassing.

Dit werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 op de website op 1 september 2020 en ligt tevens ter inzage op de dienst Secretariaat.

Reglement

Wet van de Civiele Veiligheid van 15 mei 2007, art. 39

wet van 9 november 2015 houdende diverse bepalingen Binnenlandse Zaken