B: Retributiereglement administratieve prestaties

De burgemeester maakt bekend dat het college van burgemeester en schepenen op 25 augustus 2020 volgend dossier heeft goedgekeurd :

Retributiereglement voor administratieve prestaties - tariefwijziging.

Dit werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 op de website op 26 augustus 2020 en ligt tevens ter inzage op de dienst Financiën.