Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning: Nieuwe Weg 1

Referentie omgevingsloket: OMV_2020106320
Referentie gemeente: 2020/00175
Inrichtingsnumeer 20200420-0071
Projectnaam omgevingsloket: Borealis Antwerpen - Semicon project_Duplicaat van 2020051284
Projectnaam gemeente: Borealis Antwerpen - Semicon project
Ligging: Nieuwe Weg 1 te 2070 Zwijndrecht

Afdeling 11056, sectie H, perceel 174L2, 174M2, 174R, 174S

   
   

Het bestuur van Zwijndrecht deelt mee dat door Borealis NV, Nieuwe Weg 1 te 2070 Zwijndrecht, een omgevingsvergunning is ingediend bij de deputatie van de Provincie Antwerpen.

Het betreft een aanvraag tot stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting.

De aanvraag heeft als onderwerp: Borealis Antwerpen - Semicon project.

Toepasselijke indelingsrubrieken van de VLAREM-indelingslijst voor deze aanvraag:

23.3.1°d), 33.4.1°a), 39.2.1°, 39.4.1°, 44.3., 7.12.1°a), 12.1.2.1°a), 12.2.1° , 12.2.2°, 12.3.1° , 12.3.2°, 15.1.1°, 16.3.1.2°, 16.3.2.3°a), 16.4.1°, 17.1.2.1.2°, 17.1.2.2.3°, 17.2.2., 17.3.2.1.1.2°, 17.3.2.1.2.3°, 17.3.2.2.3°b) , 17.3.2.3.2°a) , 17.3.3.1°a) , 17.3.4.2°a) , 17.3.5.3°, 17.3.6.3°a), 17.3.7.3°, 17.3.8.2°, 17.4., 19.6.1°a), 20.4.1.2°, 23.1.1°c), 23.2.3°a), 23.3.2°a), 24.4., 29.5.2.1°a), 29.5.3.1°a), 29.5.4.1°a), 29.5.7.2°a)1), 31.1.3°, 39.1.3°, 39.2.2 , 43.3.2°, 43.4., 5.3.2°, 6.4.2°, 6.5.1°, 7.11.1°h), 7.13.3°

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 17/09/2020 tot en met 16/10/2020.

De aanvraag ligt tot de sluiting van het openbaar onderzoek op 16/10/2020 ter inzage op de dienst Leefomgeving van de gemeente Zwijndrecht, Binnenplein 1. Tijdens de openingsuren van de dienst kan u mits afspraak ( via de website www.zwijndrecht.be of 03/250.48.00 ) de aanvraag inkijken. De aanvraag kan ook worden ingekeken via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be/omvPubliek).

Gedurende de periode van het openbaar onderzoek kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Zwijndrecht. Dit kan:

 - digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be/omvPubliek).

 - analoog per aangetekende brief op het volgend adres:

Gemeente en OCMW Zwijndrecht

t.a.v het college van burgemeester en schepenen

Binnenplein 1

2070 Zwijndrecht

 - via email gericht aan ruimtelijke.ordening@zwijndrecht.be

 - schriftelijk af te geven aan de dienst Leefomgeving tijdens de openingsuren

Voor meer info kan u terecht bij

Provincie Antwerpen

Dienst omgevingsvergunningen

e-mail: omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be

tel: 03 224 64 81

alert-box-close-text

Gemeentehuis op afspraak en met mondmasker

Je kunt op het gemeentehuis terecht voor onze standaard dienstverlening, maar wel enkel op afspraak.
 
Draag een mondmasker in het gemeentehuis!

Maak je afspraak via 0800 99 604 of via deze website.
Er gelden voorzorgsmaatregelen op het gemeentehuis. Lees ze hier.
 

Meer info over het coronavirus: