B: Burgemeesterbesluit: Mondmaskerplicht aan de schoolpoort: intrekking burgemeestersbesluit.

De burgemeester maakt via de webtoepassing van de gemeente het besluit van de burgemeesterszitting van 6 oktober 2020 bekend:

Mondmaskerplicht aan de schoolpoort: intrekking burgemeestersbesluit.

Dit werd bekendgemaakt op de website op 6 oktober 2020.