B: Begroting 2021 Lokale Politie

De burgemeester maakt bekend dat de gemeenteraad in zitting van 22 oktober 2020 volgend dossier heeft goedgekeurd:

Lokale Politie – begroting 2021.

Dit dossier is te raadplegen op de gemeentelijke website en ligt ter inzage op de dienst Financiën.

Dit werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 op 28 oktober 2020.