B:Tijdelijk terrasreglement - uitbreiding van open horecaterrassen en het bijkomend afschermen van open horecaterrassen tijdens de winterperiode

De burgemeester maakt bekend dat de gemeenteraad op 22 oktober 2020 volgend dossier heeft goedgekeurd :

Tijdelijk terrasreglement - uitbreiding van open horecaterrassen en het bijkomend afschermen van open horecaterrassen tijdens de winterperiode – goedkeuring.

Dit werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 op de website op 28 oktober 2020 en ligt tevens ter inzage op de dienst Lokale Economie.