B: Indirecte belasting op de verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken en van gelijkgestelde producten

De burgemeester maakt bekend dat de gemeenteraad op 22 oktober 2020 volgend dossier heeft goedgekeurd :

Indirecte belasting op de verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken en van gelijkgestelde producten. Dit treedt in werking op 1 januari 2021.

Dit werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 op de website op 28 oktober 2020 en ligt tevens ter inzage op de dienst Financiën.