Er is ruimte voor ontmoeting

Overzicht projecten

Nog niet opgestart

  • Buitenterreinen sport
  • Herinrichting De Wallen
  • Herbestemming kerk St. Martinus
  • Land-en tuinbouw

In beginfase

  • Herinrichting Binnenplein gemeentehuis
  • Opbouwwerk
  • Evaluatie van het detailhandelsbeleid
  • Inrichting van de Schrijverswijk

In uitvoering

  • Huisvesting jeugdverenigingen

Uitgevoerd

  • Kunstacademie