Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning: Dorpstraat / Mouterij .

Referentie omgevingsloket: OMV_2020032502
Referentie gemeente: 2020/00131
Inrichtingsnumeer  
Projectnaam omgevingsloket: aanvraag wegenis
Projectnaam gemeente: aanvraag wegenis
Ligging: Dorpstraat 112, Dorpstraat 114, Mouterij 1, Mouterij 11, Mouterij 13, Mouterij 15, Mouterij 17, Mouterij 19, Mouterij 21, Mouterij 23, Mouterij 25, Mouterij 27, Mouterij 29, Mouterij 3, Mouterij 31, Mouterij 5, Mouterij 7, Mouterij 9 te 2070 Zwijndrecht

Afdeling 11011, sectie A, perceel 394F, 396H, 397R

   
   

Het bestuur van Zwijndrecht deelt mee dat door Woonpunt Schelde Rupel, Struikheidelaan 2 te 2070 Zwijndrecht, een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van Zwijndrecht.

Het betreft een aanvraag tot stedenbouwkundige handelingen.

De aanvraag heeft als onderwerp: aanvraag wegenis.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 12/11/2020 tot en met 11/12/2020.

De aanvraag ligt tot de sluiting van het openbaar onderzoek op 11/12/2020 ter inzage op de dienst Leefomgeving van de gemeente Zwijndrecht, Binnenplein 1. Tijdens de openingsuren van de dienst kan u mits afspraak ( via de website www.zwijndrecht.be of 03/250.48.00 ) de aanvraag inkijken. De aanvraag kan ook worden ingekeken via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be/omvPubliek).

Gedurende de periode van het openbaar onderzoek kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Zwijndrecht. Dit kan:

 Gemeente en OCMW Zwijndrecht

 t.a.v het college van burgemeester en schepenen

 Binnenplein 1

 2070 Zwijndrecht

Voor meer info kan u terecht bij

Gemeente Zwijndrecht

Dienst Leefomgeving

ruimtelijke.ordening@zwijndrecht.be

0800/ 99 604