Reglement Budgetbeheer

Bij de start van elk budgetbeheer/schuldbemiddeling ondertekent de cliënt het reglement budgetbeheer.

De afspraken, opgenomen in dit reglement, zorgen ervoor dat het budgetbeheer/schuldbemiddeling correct en positief kan verlopen. 

Orgaan van goedkeuring: raad voor maatschappelijk welzijn

Datum van goedkeuring: 26 november 2020

Datum van bekendmaking: 1 december 2020

Datum van inwerkingtreding: 27 november 2020

Het reglement vind je hier.