Aanvraag horecaterras

Voor het plaatsen van een seizoensgebonden terras op het openbaar domein (of grenzend aan het openbaar domein) bij een horecazaak, restaurant, café, … is een vergunning nodig.

Blijft een terras langer dan 4 keer dertig dagen opgesteld staan (ongeacht of de constructie de volle dertig dagen geplaatst blijft), heb je bijkomend een omgevingsvergunning nodig en neem je contact op met ruimtelijke.ordening@zwijndrecht.be .

Uitzondering hierop zijn de seizoensgebonden horecaterassen. 

Indien het horecaterras gelegen is op domein van de Vlaamse overheid (langs een gewestweg) is bijkomend een toelating vereist van het Agentschap Wegen en Verkeer.

Opgelet! Een aanvraag voor het plaatsen van een horecaterras kun je pas indienen nà aflevering van een drankvergunning (enkel van toepassing wanneer in de horecazaak alcohol wordt geschonken).

Voorwaarden

Waar moet je op letten bij de uitrusting van je terras en wat mag niet?

De uitrusting van het terras (windschermen/zonneschermen, scheidingswanden, verlichting, verwarming, parasols, tafels/stoelen, …) geeft de publieke ruimte een meerwaarde als dit kan gebeuren in harmonie met de omgeving en volgens het terrasreglement

Belangrijk: bij activiteiten/evenementen (markten, kermissen, stoeten, braderieën e.d.) moet je het geplaatste terras op eerste verzoek weg te nemen.

Hoe aanvragen ?

De aanvraag gebeurt via een e-formulier

Nà goedkeuring door de Verkeerscel ontvang je een terraskaart voor onbepaalde duur, die je op een goed zichtbare plaats uithangt.

Bij wijzigingen vraag je een nieuwe vergunning aan. Bij stopzetting of overname herstel je de plaats in de oorspronkelijke toestand, tenzij de nieuwe uitbater het terras wil overnemen en een nieuwe aanvraag indient.

De Verkeerscel van de gemeente kan voorwaarden verbinden aan de toelating in verband met

  • de inrichting en vormgeving van het terras;
  • de afbakening van het terras;
  • de hygiëne;
  • de openbare veiligheid.

Bij de uittekening van het inplantingsplan, denk dan zeker hieraan!

  • Laat altijd een vrije doorgang van minstens 1,5 meter tussen het terras en de rijweg (boordsteen voetpad of rand fietspad)
  • Aan verkeersborden, vuilnisbakken, openbare verlichting en andere vaste obstakels laat je 1,5 meter vrij voor onder andere kinderwagens en rolstoelen.
  • Nooit op brailletegels. Denk aan de slechtzienden!
  • Nutsvoorzieningen, zoals hydranten, straatkolken, verlichtingsmasten moeten bereikbaar blijven.
  • Zonder toestemming wordt er niet geboord of gekapt in openbaar domein.

Meer info

Je bent aansprakelijk voor mogelijke schade of persoonlijk letsel aan derden, of schade aan het openbaar domein, veroorzaakt door het terrasmeubilair of de terrasuitrusting. Je staat ook in voor het onderhoud en netheid van het openbaar domein dat door je terras wordt ingenomen.

Inbreuken op de voorschriften van dit reglement kunnen gesanctioneerd worden met een tijdelijke schorsing of zelfs definitieve intrekking van de vergunning. Er wordt steeds gehandeld volgens de richtlijnen van het bestuurlijk handhavingsreglement, hoofdstuk 6 – afdeling 5.

Voor bijkomende inlichtingen/informatie of een afspraak bel je het gratis nummer 0800 99 604 of mail naar lokale.economie@zwijndrecht.be.