B: Meerjarenplanning 2020 - 2025 (2e aanpassing 2020)

De voorzitter van het vast bureau maakt via de webtoepassing van gemeente & OCMW Zwijndrecht bekend dat de raad voor maatschappelijk welzijn van 17 december 2020 volgend dossier heeft goedgekeurd:

Aanpassing meerjarenplanning 2020-2025 gemeente en OCMW, versie 2020_2 - deel OCMW.

Dit werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 op de website op 22 december 2020 en ligt tevens ter inzage bij de dienst Financiën.

De burgemeester maakt via de webtoepassing van de gemeente bekend dat de gemeenteraad van 17 december 2020 volgende dossiers heeft goedgekeurd:

Aanpassing meerjarenplanning 2020-2025 gemeente en OCMW, versie 2020_2 - deel gemeente

Aanpassing meerjarenplanning 2020-2025 gemeente en OCMW, versie 2020_2 - definitieve vaststelling.

Dit werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 op de website op 22 december 2020 en ligt tevens ter inzage bij de dienst Financiën.