Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning: Antwerpsesteenweg 278

Referentie omgevingsloket: OMV_2020163835
Referentie gemeente: 2020/00226
Inrichtingsnummer  
Projectnaam omgevingsloket: Bouwen van meergezinswoning met 3 wooneenheden - Duplicaat van 2019048054
Projectnaam gemeente: Bouwen van meergezinswoning met 3 wooneenheden
Ligging: Antwerpsesteenweg 278 te 2070 Zwijndrecht

Afdeling 11011, sectie A, perceel 589S3

   
   

Het bestuur van Zwijndrecht deelt mee dat door de heer Glenn Van Dael, Eikenlaan 11 te 9150 Kruibeke, een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van Zwijndrecht.

Het betreft een aanvraag tot stedenbouwkundige handelingen.

De aanvraag heeft als onderwerp: Bouwen van meergezinswoning met 3 wooneenheden.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 5/01/2021 tot en met 3/02/2021.

De aanvraag ligt tot de sluiting van het openbaar onderzoek op 3/02/2021 ter inzage op de dienst Leefomgeving van de gemeente Zwijndrecht, Binnenplein 1. Tijdens de openingsuren van de dienst kan u mits afspraak ( via de website www.zwijndrecht.be of 03/250.48.00 ) de aanvraag inkijken. De aanvraag kan ook worden ingekeken via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be/omvPubliek).

Gedurende de periode van het openbaar onderzoek kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Zwijndrecht. Dit kan:

Gemeente en OCMW Zwijndrecht

t.a.v het college van burgemeester en schepenen

Binnenplein 1

2070 Zwijndrecht

Voor meer info kan u terecht bij

Gemeente Zwijndrecht

Dienst Leefomgeving

ruimtelijke.ordening@zwijndrecht.be

0800/ 99 604