Aanvullend reglement Aanvraag Parkeerplaats voor personen met een handicap - Ferdinand De Deckerstraat 21

Ferdinand De Deckerstraat 21 – Aanvraag Parkeerplaats voor Personen Met een Handicap

De Verkeerscel adviseert om de parkeerstrook aan de rechterzijde in te korten en er een plantvak van te maken. Ook de parkeerstrook langs de linkerzijde in te korten met 1 à 2 m. Zo kan de aanvrager makkelijk voor zijn garage parkeren.

Het college van burgemeester en schepenen bekrachtigt het advies van de Verkeerscel op 26 januari 2021.

Dit werd bekendgemaakt op de website op 27 januari 2021.

alert-box-close-text

Aangepaste dienstverlening

Voor de veiligheid van iedereen organiseren we onze dienstverlening zoveel mogelijk digitaal.

Voor de meeste zaken kun je terecht in het  e-loket.

Vind je daar wat je zoekt?

Dan regel je het best rechtstreeks in het e-loket. Hiervoor kun je geen afspraak maken.

Vind je daar niet wat je zoekt?

Voor sommige zaken is het noodzakelijk dat je langskomt in het gemeentehuis (een ID-kaart aanvragen bijvoorbeeld). Hiervoor kun je wél een afspraak maken via deze website.

Je hebt geen toegang tot internet?

We helpen je graag telefonisch verder op 0800 99 604 (gratis).