Aanvullend reglement Aanvraag Parkeerplaats voor personen met een handicap - Ferdinand De Deckerstraat 21

Ferdinand De Deckerstraat 21 – Aanvraag Parkeerplaats voor Personen Met een Handicap

De Verkeerscel adviseert om de parkeerstrook aan de rechterzijde in te korten en er een plantvak van te maken. Ook de parkeerstrook langs de linkerzijde in te korten met 1 à 2 m. Zo kan de aanvrager makkelijk voor zijn garage parkeren.

Het college van burgemeester en schepenen bekrachtigt het advies van de Verkeerscel op 26 januari 2021.

Dit werd bekendgemaakt op de website op 27 januari 2021.