B: Retributiereglement brandweerinterventie en brandpreventie

De burgemeester maakt bekend dat de gemeenteraad in zitting van 28 januari 2021 akte heeft genomen van de retributiereglementen brandweerinterventies 2021 en brandpreventie 2021-2025 welke werden goedgekeurd door de zoneraad van de Brandweer Zone Antwerpen op 14 december 2020.. Deze treden in werking op 1 januari 2021.

De beslissingen zijn te raadplegen op de gemeentelijke website en liggen ter inzage op het Secretariaat. 

Dit werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 op 1 februari 2021.