B: Retributiereglement voor huisvuilzakken en ophaling diftarcontainers

De burgemeester maakt bekend dat de gemeenteraad op 28 januari 2021 volgend reglement heeft goedgekeurd :

Retributiereglement voor huisvuilzakken en ophaling diftarcontainers. Dit treedt in werking op 10 februari 2021.

Dit werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 op de website op 1 februari¬†2021 en ligt tevens ter inzage op de dienst Financiën.