Retributiereglement voor huisvuilzakken en ophaling diftarcontainers

Het huishoudelijk afval wordt gescheiden opgehaald. Hiervoor moeten huisvuilzakken aangekocht worden of wordt gebruik gemaakt van het diftarsysteem voor de ophaling van containers

Orgaan van goedkeuring: gemeenteraad

Datum van goedkeuring: 28 januari 2021

Datum van bekendmaking: 1 februari 2021

Datum van inwerkingtreding: 10 februari 2021

Het reglement vind je hier.

alert-box-close-text

Aangepaste dienstverlening

Voor de veiligheid van iedereen organiseren we onze dienstverlening zoveel mogelijk digitaal.

Voor de meeste zaken kun je terecht in het  e-loket.

Vind je daar wat je zoekt?

Dan regel je het best rechtstreeks in het e-loket. Hiervoor kun je geen afspraak maken.

Vind je daar niet wat je zoekt?

Voor sommige zaken is het noodzakelijk dat je langskomt in het gemeentehuis (een ID-kaart aanvragen bijvoorbeeld). Hiervoor kun je wél een afspraak maken via deze website.

Je hebt geen toegang tot internet?

We helpen je graag telefonisch verder op 0800 99 604 (gratis).