Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning: Vlakte van Zwijndrecht

Referentie omgevingsloket: OMV_2020129134
Referentie gemeente: 2021/00002
Inrichtingsnummer  
Projectnaam omgevingsloket: Afgraving eiland Vlakte van Zwijndrecht
Projectnaam gemeente: Afgraving eiland Vlakte van Zwijndrecht
Ligging: Afdeling 11056, sectie H, perceel 1350E, 1372N
   
   

Het bestuur van Zwijndrecht deelt mee dat door Agentschap Natuur en Bos, Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 73 te 9000 Gent, een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van Zwijndrecht.

Het betreft een aanvraag tot stedenbouwkundige handelingen.

De aanvraag heeft als onderwerp : Afgraving eiland Vlakte van Zwijndrecht.

 Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 10/02/2021 tot en met 11/03/2021.

De aanvraag ligt tot de sluiting van het openbaar onderzoek op 11/03/2021 ter inzage op de dienst Leefomgeving van de gemeente Zwijndrecht, Binnenplein 1. Tijdens de openingsuren van de dienst kan u mits afspraak ( via de website www.zwijndrecht.be of 03/250.48.00 ) de aanvraag inkijken. De aanvraag kan ook worden ingekeken via het omgevingsloket (omgevingsloketpubliek.omgeving.vlaanderen.be).

Gedurende de periode van het openbaar onderzoek kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Zwijndrecht. Dit kan:

 t.a.v het college van burgemeester en schepenen

 Binnenplein 1

 2070 Zwijndrecht

Voor meer info kan u terecht bij

Gemeente Zwijndrecht

Dienst Leefomgeving

ruimtelijke.ordening@zwijndrecht.be

0800/ 99 604