Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning: HQ-Van Laere_Zwijndrecht

Referentie omgevingsloket: OMV_2020166301
Referentie gemeente: 2020/00244
Inrichtingsnumeer 20201215-0038
Projectnaam omgevingsloket: HQ-Van Laere_Zwijndrecht
Projectnaam gemeente: Oprichting en exploitatie van een nieuw kantoorgebouw
Ligging: Afdeling 11011, sectie A, perceel 626H, 630A, 630B, 660P, 660R
   
   

Het bestuur van Zwijndrecht deelt mee dat door NV Van Laere, Antwerpsesteenweg 320 te 2070 Zwijndrecht, een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van Zwijndrecht.

Het betreft een aanvraag tot stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting.

De aanvraag heeft als onderwerp: Oprichting en exploitatie van een nieuw kantoorgebouw.

Toepasselijke indelingsrubrieken van de VLAREM-indelingslijst voor deze aanvraag:

12.2.1°, 12.3.1°, 16.3.2°b), 17.4., 3.2.2°a)

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 11/02/2021 tot en met 12/03/2021.

De aanvraag ligt tot de sluiting van het openbaar onderzoek op 12/03/2021 ter inzage op de dienst Leefomgeving van de gemeente Zwijndrecht, Binnenplein 1. Tijdens de openingsuren van de dienst kan u mits afspraak ( via de website www.zwijndrecht.be of 03/250.48.00 ) de aanvraag inkijken. De aanvraag kan ook worden ingekeken via het omgevingsloket (omgevingsloketpubliek.omgeving.vlaanderen.be).

Gedurende de periode van het openbaar onderzoek kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Zwijndrecht. Dit kan:

Gemeente en OCMW Zwijndrecht

t.a.v het college van burgemeester en schepenen

Binnenplein 1

2070 Zwijndrecht

Voor meer info kan u terecht bij

Gemeente Zwijndrecht

Dienst Leefomgeving

ruimtelijke.ordening@zwijndrecht.be

0800/ 99 604