Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning: Maria Verbraekenstraat 2

Referentie omgevingsloket: OMV_2021003231
Referentie gemeente: 2021/00004
Inrichtingsnumeer  
Projectnaam omgevingsloket: MVS2
Projectnaam gemeente: Bouwen van een halfopen eengezinswoning
Ligging: Maria Verbraekenstraat 2 te 2070 Zwijndrecht

Afdeling 11011, sectie A, perceel 148H4

   
   

Het bestuur van Zwijndrecht deelt mee dat door dhr. Thomas Decock, Maria Verbraekenstraat 2 te 2070 Zwijndrecht, een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van Zwijndrecht.

Het betreft een aanvraag tot stedenbouwkundige handelingen.

De aanvraag heeft als onderwerp: Bouwen van een halfopen eengezinswoning.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 15/02/2021 tot en met 16/03/2021.

De aanvraag ligt tot de sluiting van het openbaar onderzoek op 16/03/2021 ter inzage op de dienst Leefomgeving van de gemeente Zwijndrecht, Binnenplein 1. Tijdens de openingsuren van de dienst kan u mits afspraak (via de website www.zwijndrecht.be of 0800/ 99 604) de aanvraag inkijken. De aanvraag kan ook worden ingekeken via het omgevingsloket (omgevingsloketpubliek.omgeving.vlaanderen.be).

Gedurende de periode van het openbaar onderzoek kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Zwijndrecht. Dit kan:

Gemeente en OCMW Zwijndrecht

t.a.v het college van burgemeester en schepenen

Binnenplein 1

2070 Zwijndrecht

Voor meer info kan u terecht bij

Gemeente Zwijndrecht

Dienst Leefomgeving

ruimtelijke.ordening@zwijndrecht.be

0800/ 99 604