Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning: Fortlaan 31

Referentie omgevingsloket: OMV_2021007091
Referentie gemeente: 2021/00008
Inrichtingsnumeer  
Projectnaam omgevingsloket: Malschaert_2
Projectnaam gemeente: Regularisatie van het profiel van het gebouw: dakvenster achtergevel en de hoogte van het dakvenster voorgevel
Ligging: Fortlaan 31 te 2070 Zwijndrecht

Afdeling 11056, sectie B, perceel 749V2

   
   

Het bestuur van Zwijndrecht deelt mee dat door de heer Simon Malschaert, Fortlaan 31 te 2070 Zwijndrecht, een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van Zwijndrecht.

Het betreft een aanvraag tot stedenbouwkundige handelingen.

De aanvraag heeft als onderwerp: Regularisatie van het profiel van het gebouw: dakvenster achtergevel en de hoogte van het dakvenster voorgevel.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 18/02/2021 tot en met 19/03/2021.

De aanvraag ligt tot de sluiting van het openbaar onderzoek op 19/03/2021 ter inzage op de dienst Leefomgeving van de gemeente Zwijndrecht, Binnenplein 1. Tijdens de openingsuren van de dienst kan u mits afspraak ( via de website www.zwijndrecht.be of 03/250.48.00 ) de aanvraag inkijken. De aanvraag kan ook worden ingekeken via het omgevingsloket (omgevingsloketpubliek.omgeving.vlaanderen.be).

Gedurende de periode van het openbaar onderzoek kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Zwijndrecht. Dit kan:

Gemeente en OCMW Zwijndrecht

t.a.v het college van burgemeester en schepenen

Binnenplein 1

2070 Zwijndrecht

Voor meer info kan u terecht bij

Gemeente Zwijndrecht

Dienst Leefomgeving

ruimtelijke.ordening@zwijndrecht.be

0800/ 99 604