Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning:Heidestraat 259

Referentie omgevingsloket: OMV_2021009396
Referentie gemeente: 2021/00015
Inrichtingsnummer  
Projectnaam omgevingsloket: Uitbreiding kantoorgebouw met toonzaal en atelie
Projectnaam gemeente: Uitbreiding kantoorgebouw met toonzaal en atelier
Ligging: Heidestraat 259 te 2070 Zwijndrecht

Afdeling 11011, sectie A, perceel 233E

   
   

Het bestuur van Zwijndrecht deelt mee dat door de heer Kurt Cools, Cesar Van Kerckhovenstraat 40 te 2880 Bornem, een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van Zwijndrecht.

Het betreft een aanvraag tot stedenbouwkundige handelingen.

De aanvraag heeft als onderwerp: Uitbreiding kantoorgebouw met toonzaal en atelier.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 23/03/2021 tot en met 21/04/2021.

De aanvraag ligt tot de sluiting van het openbaar onderzoek op 21/04/2021 ter inzage op de dienst Leefomgeving van de gemeente Zwijndrecht, Binnenplein 1. Tijdens de openingsuren van de dienst kan u mits afspraak ( via de website www.zwijndrecht.be of 03/250.48.00 ) de aanvraag inkijken. De aanvraag kan ook worden ingekeken via het omgevingsloket (omgevingsloketpubliek.omgeving.vlaanderen.be).

Gedurende de periode van het openbaar onderzoek kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Zwijndrecht. Dit kan:

Gemeente en OCMW Zwijndrecht

t.a.v het college van burgemeester en schepenen

Binnenplein 1

2070 Zwijndrecht

Voor meer info kan u terecht bij

Gemeente Zwijndrecht

Dienst Leefomgeving

ruimtelijke.ordening@zwijndrecht.be

0800/ 99 604

alert-box-close-text

Aangepaste dienstverlening

Voor de veiligheid van iedereen organiseren we onze dienstverlening zoveel mogelijk digitaal.

Voor de meeste zaken kun je terecht in het  e-loket.

Vind je daar wat je zoekt?

Dan regel je het best rechtstreeks in het e-loket. Hiervoor kun je geen afspraak maken.

Vind je daar niet wat je zoekt?

Voor sommige zaken is het noodzakelijk dat je langskomt in het gemeentehuis (een ID-kaart aanvragen bijvoorbeeld). Hiervoor kun je wél een afspraak maken via deze website.

Je hebt geen toegang tot internet?

We helpen je graag telefonisch verder op 0800 99 604 (gratis).