Gemeentelijke verordening conformiteitsattesten

De gemeente wil meer inzetten op de kwaliteit van het woningpatrimonium op de private huurmarkt. Het doel is de basisveiligheid en minimumkwaliteit van alle huurwoningen te garanderen. In Zwijndrecht geldt de gemeentelijke verordening conformiteitsattesten én het retributiereglement conformiteitsattesten dat de kostprijs voor het afleveren van een conformiteitsattest vastlegt. Er werd tevens een reglement op het aanvragen van dit conformiteitsattest goedgekeurd en een belastingreglement op het niet hebben van een geldig conformiteitsattest.

Orgaan van goedkeuring: gemeenteraad 

Datum van goedkeuring: 25 maart 2021

Datum van bekendmaking: 30 maart 2021

Datum van inwerkingtreding: 25 maart 2021

alert-box-close-text

Info over de PFOS-verontreiniging 

Meer info over PFOS