B:Reglement nominatieve toelages GEMEENTE

De burgemeester maakt bekend dat de gemeenteraad in zitting van 23 september 2021 volgend dossier heeft goedgekeurd: Toelagereglement nominatieve toelagen. Dit treedt in werking op 1 januari 2022. 

De beslissing is te raadplegen op de gemeentelijke website en ligt ter inzage op de dienst Welzijn. 

Dit werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 op 29 september 2021.

Reglement

Wet van de Civiele Veiligheid van 15 mei 2007, art. 39

wet van 9 november 2015 houdende diverse bepalingen Binnenlandse Zaken