Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning: Neerbroek 23

Referentie omgevingsloket: OMV_2021050083
Referentie gemeente: 2021/00053
Inrichtingsnumeer  
Projectnaam omgevingsloket: Bouwen van een veranda in de Neerbroek 23 te 2070 Zwijndrecht
Projectnaam gemeente: Bouwen van een veranda en buitentrap
Ligging: Neerbroek 23 te 2070 Zwijndrecht

Afdeling 11056, sectie B, perceel 927T

   
   

Het bestuur van Zwijndrecht deelt mee dat door de heer Ahmed Mehmed, Neerbroek 23 te 2070 Zwijnderecht BELGIE, een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van Zwijndrecht.

Het betreft een aanvraag tot stedenbouwkundige handelingen.

De aanvraag heeft als onderwerp: Bouwen van een veranda en buitentrap.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 3/05/2021 tot en met 1/06/2021.

De aanvraag ligt tot de sluiting van het openbaar onderzoek op 1/06/2021 ter inzage op de dienst Leefomgeving van de gemeente Zwijndrecht, Binnenplein 1. Tijdens de openingsuren van de dienst kan u mits afspraak ( via de website www.zwijndrecht.be of 0800 99 604) de aanvraag inkijken. De aanvraag kan ook worden ingekeken via het Omgevingsloket (omgevingsloketpubliek.omgeving.vlaanderen.be).

Gedurende de periode van het openbaar onderzoek kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Zwijndrecht. Dit kan:

Gemeente en OCMW Zwijndrecht

t.a.v het college van burgemeester en schepenen

Binnenplein 1

2070 Zwijndrecht

U wordt niet per individuele brief ingelicht over de behandeling van uw bezwaar. Na de beslissing van het college van burgemeester en schepenen over de aanvraag kan u de behandeling van de bezwaren nalezen in het besluit, dat samen met het dossier opnieuw ter inzage zal liggen op de dienst Leefomgeving gedurende 30 dagen. De start van deze termijn wordt aangekondigd op de gele affiche die aan het perceel van de aanvraag zal worden uitgehangen 10 dagen na de beslissing.

Voor meer info kan u terecht bij

Gemeente Zwijndrecht

Dienst Leefomgeving

ruimtelijke.ordening@zwijndrecht.be

0800/ 99 604

alert-box-close-text

Aangepaste dienstverlening

Voor de veiligheid van iedereen organiseren we onze dienstverlening zoveel mogelijk digitaal.

Voor de meeste zaken kun je terecht in het  e-loket.

Vind je daar wat je zoekt?

Dan regel je het best rechtstreeks in het e-loket. Hiervoor kun je geen afspraak maken.

Vind je daar niet wat je zoekt?

Voor sommige zaken is het noodzakelijk dat je langskomt in het gemeentehuis (een ID-kaart aanvragen bijvoorbeeld). Hiervoor kun je wél een afspraak maken via deze website.

Je hebt geen toegang tot internet?

We helpen je graag telefonisch verder op 0800 99 604 (gratis).