B: Jaarrekening 2020 Gemeente

De burgemeester maakt bekend dat de gemeenteraad op 27 mei 2021 volgend dossier heeft goedgekeurd: Jaarrekening 2020 Gemeente.

Het dossier ligt tevens ter inzage op de dienst Financiën.

Dit werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 op de website op 2 juni 2021.

alert-box-close-text

Info over de PFOS-verontreiniging 

Meer info over PFOS