B: Huishoudelijk reglement noodwoning en de overeenkomst van tijdelijke bezetting

De voorzitter van het vast bureau maakt bekend dat de raad voor maatschappelijk welzijn in zitting van 26 augustus 2021 volgend dossier heeft goedgekeurd: Huishoudelijk reglement Noodwoning en de overeenkomst van tijdelijke bezetting. Dit treedt in werking op 26 augustus 2021. 

De beslissing is te raadplegen op de gemeentelijke website en ligt ter inzage op de dienst Welzijn. 

Dit werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 op 1 september 2021.