Aanpassingen bibliotheek: tijdelijke sluitingsperiode 20/9/2021 tot 20/10/2021

Het college van 17 augustus 2021 besliste wegens aanpassingen aan de bibliotheek tot een tijdelijke sluitingsperiode ven de bibliotheek van maandag 20 september 2021 tot woensdag 20 oktober 2021.

Aangezien de gebruikers van de bibliotheek tijdens deze periode geen materialen kunnen uitlenen, worden tijdelijk volgende aanpassingen doorgevoerd:

Vanaf 1 september:

  • - uitleentermijn verlengen tot begin november
  • - aantal materialen verhogen tot 25 per lidmaatschap

Vanaf 20 september:

  • - sluitingsperiode bibliotheek
  • - wegvallen van boetes tijdens deze sluitingsperiode

Vanaf 5 oktober:

  • - binnenbrengen van materialen via inleverschuif niet meer toestaan.

Dit werd bekendgemaakt op de website op 18 augustus 2021.