Bekendmaking openbaar onderzoek : E34 West

Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan

E34-west ter hoogte van de Waaslandhaven

De startnota ligt van 24 augustus tot en met 22 oktober 2021 ter inzage:

  • - Bij de gemeente Beveren en Zwijndrecht
  • - Bij het departement Omgeving in het Graaf de Ferrarisgebouw, Koning Albert II laan 20, 1000 Brussel

U kunt het plan downloaden via de website van het Vlaamse Departement Omgeving

grups.omgeving.vlaanderen.be/r/E34West

Op dinsdag 28 september 2021, van 19u tot 20u30, vindt er een publiek participatiemoment plaats in de vorm van een webinar. Vooraf inschrijven is noodzakelijk en kan via het telefoonnummer 02/553.38.00 of online via de website van het Vlaamse Departement Omgeving.

Tijdens het participatiemoment wordt de startnota toegelicht en kan U vragen stellen aan de opstellers van het plan.

Inspraakreacties kunnen worden ingediend tot uiterlijk vrijdag 22 oktober 2021 via de website van het Vlaamse Departement Omgeving. Reageren kan ook per brief. Overhandig uw brief tegen ontvangstbewijs bij de gemeente Beveren of Zwijndrecht of verstuur hem naar het departement Omgeving, afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en-projecten, Graaf de Ferrarisgebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 7, 1000 Brussel