B: Retributiereglement gezins- en groepsopvang

De burgemeester maakt bekend dat de gemeenteraad in zitting van 23 september 2021 volgend dossier heeft goedgekeurd: Retributiereglement gezins- en groepsopvang. Dit treedt in werking op 10 oktober 2021. 

De beslissing is te raadplegen op de gemeentelijke website en ligt ter inzage op de dienst Financiën. 

Dit werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 op 29 september 2021.