Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning: Burchtsestraat 14

Referentie omgevingsloket: OMV_2021119287
Referentie gemeente: 2021/00175
Inrichtingsnumeer 20210714-0045
Projectnaam omgevingsloket: Handelsruimte met overdekte parking te Zwijndrecht, Burchtsestraat 14
Projectnaam gemeente: Bouwen en exploiteren van een handelsruimte met grotendeels overdekte parking na volledige afbraak huidige bebouwing/verharding
Ligging: Burchtsestraat 14 te 2070 Zwijndrecht

Afdeling 11056, sectie B, perceel 972D, 978K2, 987F, 987G, 987K

   
   

Het bestuur van Zwijndrecht deelt mee dat door LIDL BELGIUM GmbH und Co.KG, Guldensporenpark 90 bus J, 9820 Merelbeke, een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van Zwijndrecht.

Het betreft een aanvraag tot stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting, kleinhandelsactiviteiten.

De aanvraag heeft als onderwerp: Bouwen en exploiteren van een handelsruimte met grotendeels overdekte parking na volledige afbraak huidige bebouwing/verharding.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 6/10/2021 tot en met 4/11/2021.

De aanvraag ligt tot de sluiting van het openbaar onderzoek op 4/11/2021 ter inzage op de dienst Leefomgeving van de gemeente Zwijndrecht, Binnenplein 1. Tijdens de openingsuren van de dienst kan u mits afspraak ( via de website www.zwijndrecht.be of 03/250.48.00 ) de aanvraag inkijken. De aanvraag kan ook worden ingekeken via het omgevingsloket (omgevingsloketpubliek.omgeving.vlaanderen.be).

Gedurende de periode van het openbaar onderzoek kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Zwijndrecht. Dit kan:

Gemeente en OCMW Zwijndrecht

t.a.v het college van burgemeester en schepenen

Binnenplein 1

2070 Zwijndrecht

U wordt niet per individuele brief ingelicht over de behandeling van uw bezwaar. Na de beslissing van het college van burgemeester en schepenen over de aanvraag kan u de behandeling van de bezwaren nalezen in het besluit, dat samen met het dossier opnieuw ter inzage zal liggen op de dienst Leefomgeving gedurende 30 dagen. De start van deze termijn wordt aangekondigd op de gele affiche die aan het perceel van de aanvraag zal worden uitgehangen 10 dagen na de beslissing.

Voor meer info kan u terecht bij

Gemeente Zwijndrecht

Dienst Leefomgeving

ruimtelijke.ordening@zwijndrecht.be

0800/ 99 604