Tijdelijke verkeersmaatregelen - Halloweentocht Zwinkelmanagement - 23 oktober 2021

Het college van 28 september 2021 verleent toelating aan Zwinkelmanagement vzw voor het organiseren van een halloweentocht op 23 oktober 2021, mits de organisator zich ertoe verbindt te voldoen aan de op het moment van aanvang van het evenement geldende ministeriële besluiten en protocollen en andere epidemiologische wetgeving. 

Volgende verkeerstechnische maatregelen worden ingevoerd voor het evenement:

van 23 oktober 2021 14:00 uur tot 23 oktober 2021 23:30 uur: 

Verkeers- en parkeervrij maken van de Michel Vergauwenstraat van nrs. 1 t.e.m. 8 en het kerkplein van Zwijndrecht met uitzondering van de parkeerplaatsen voor personen met een beperking.
Dit geldt niet voor de voertuigen van hulpdiensten, zoals zieken-, brandweer-, en politievoertuigen, alsmede voor de voertuigen van dringend opgeroepen geneesheren.

Dit werd bekendgemaakt op de website op 29 september 2021.