B: Reglement op de selectieprocedures - wijziging

De voorzitter van het vast bureau maakt bekend dat het vast bureau in zitting van 5 oktober 2021 volgend dossier heeft goedgekeurd:

Nieuw reglement selectieprocedures


Dit treedt in werking op 11 oktober 2021. 

De beslissing is te raadplegen op de gemeentelijke website en ligt ter inzage op de dienst personeel.

Dit werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 op 6 oktober 2021.