B:Belastingreglement op motoren, hefvermogen en drijfkracht

De burgemeester maakt bekend dat de gemeenteraad op 18 november 2021 volgend dossier heeft goedgekeurd :

Belastingreglement op motoren, hefvermogen en drijfkracht.

Dit werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 op de website op 24 november 2021 en ligt tevens ter inzage op de dienst Financiën.