Retributiereglement abonnement vervoersmaatschappij De Lijn

De gemeente vraagt een retributie voor het afleveren van een abonnement op 'De Lijn'.

Orgaan van goedkeuring: gemeenteraad

Datum van goedkeuring: 18 november 2021

Datum van bekendmaking: 19 november 2021

ingangsdatum: 29 november 2021

Het retributiereglement vind je hier.