Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning: Molenstraat 52

Referentie omgevingsloket: OMV_2021153293
Referentie gemeente: 2021/00232
Inrichtingsnumeer  
Projectnaam omgevingsloket: Van de Perre - Stuer
Projectnaam gemeente: Verbouwen van een eengezinswoning
Ligging: Molenstraat 52 te 2070 Zwijndrecht

Afdeling 11056, sectie A, perceel 685P4

   
   

Het bestuur van Zwijndrecht deelt mee dat door Van de Perre - Stuer, Molenstraat 52 te 2070 Zwijndrecht, een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van Zwijndrecht.

Het betreft een aanvraag tot stedenbouwkundige handelingen.

De aanvraag heeft als onderwerp: Verbouwen van een eengezinswoning.

 Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 26/11/2021 tot en met 25/12/2021.

De aanvraag ligt tot de sluiting van het openbaar onderzoek op 25/12/2021 ter inzage op de dienst Leefomgeving van de gemeente Zwijndrecht, Binnenplein 1. Tijdens de openingsuren van de dienst kan u mits afspraak ( via de website www.zwijndrecht.be of 03/250.48.00 ) de aanvraag inkijken. De aanvraag kan ook worden ingekeken via het omgevingsloket (omgevingsloketpubliek.omgeving.vlaanderen.be).

Gedurende de periode van het openbaar onderzoek kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Zwijndrecht. Dit kan:

Gemeente en OCMW Zwijndrecht

t.a.v het college van burgemeester en schepenen

Binnenplein 1

2070 Zwijndrecht

U wordt niet per individuele brief ingelicht over de behandeling van uw bezwaar. Na de beslissing van het college van burgemeester en schepenen over de aanvraag kan u de behandeling van de bezwaren nalezen in het besluit, dat samen met het dossier opnieuw ter inzage zal liggen op de dienst Leefomgeving gedurende 30 dagen. De start van deze termijn wordt aangekondigd op de gele affiche die aan het perceel van de aanvraag zal worden uitgehangen 10 dagen na de beslissing.

Voor meer info kan u terecht bij

Gemeente Zwijndrecht

Dienst Leefomgeving

ruimtelijke.ordening@zwijndrecht.be

0800/ 99 604