Bekendmaking openbaar onderzoek over een verzoek tot bijstelling van de voorwaarden : knooppunten E17-E34 en E34-N49a

Referentie omgevingsloket: OMV_2021160022
Referentie gemeente: 2021/00266
Inrichtingsnumeer 20180628-0114
Projectnaam omgevingsloket: Lot1_RINK_RINK 2.0._Wijziging VW_MIL
Projectnaam gemeente: Opnemen van bijkomende voorwaarde met betrekking tot de uitvoering van de infrastructuurwerken Linkeroever
Ligging: Infrastructuurwerken op Antwerpen-Linkeroever en Zwijndrecht aan en tussen de knooppunten E17-E34 en E34-N49a te 2050 Antwerpen/2070 Zwijndrecht
   
   

Het bestuur van Zwijndrecht deelt mee dat door NV PR Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (Lantis), Sint-Pietersvliet 7 te 2000 Antwerpen en VVZRL RINKONIEN met als adres Burchtstraat 89 te 9150 Kruibeke een verzoek tot bijstelling van de voorwaarden van een omgevingsvergunning is ingediend bij de Vlaamse Regering.

Het betreft een aanvraag tot exploitatie van een ingedeelde inrichting.

De aanvraag heeft als onderwerp: Opnemen van bijkomende voorwaarde met betrekking tot de uitvoering van de infrastructuurwerken Linkeroever.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 20/12/2021 tot en met 18/01/2022.

De aanvraag ligt tot de sluiting van het openbaar onderzoek op 18/01/2022 ter inzage op de dienst Leefomgeving van de gemeente Zwijndrecht, Binnenplein 1. Tijdens de openingsuren van de dienst kan u mits afspraak ( via de website www.zwijndrecht.be of 03/250.48.00 ) de aanvraag inkijken. De aanvraag kan ook worden ingekeken via het omgevingsloket (omgevingsloketpubliek.omgeving.vlaanderen.be).

Gedurende de periode van het openbaar onderzoek kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Zwijndrecht. Dit kan:

Gemeente en OCMW Zwijndrecht

t.a.v het college van burgemeester en schepenen

Binnenplein 1

2070 Zwijndrecht

U wordt niet per individuele brief ingelicht over de behandeling van uw bezwaar. Na de beslissing van het college van burgemeester en schepenen over de aanvraag kan u de behandeling van de bezwaren nalezen in het besluit, dat samen met het dossier opnieuw ter inzage zal liggen op de dienst Leefomgeving gedurende 30 dagen. De start van deze termijn wordt aangekondigd op de gele affiche die aan het perceel van de aanvraag zal worden uitgehangen 10 dagen na de beslissing.

Voor meer info kan u terecht bij

DEPARTEMENT OMGEVING

Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en projecten (GOP)

e-mail: GOP.omgeving@vlaanderen.be

Tel: 02 553 79 97