B: Toelagereglement voor de aankoop van regenwatertonnen

De burgemeester maakt bekend dat de gemeenteraad in zitting van 23 december 2021 volgend dossier heeft goedgekeurd: Toelagereglement voor de aankoop van regenwatertonnen.

Dit werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 op de website op 28 december 2021 en ligt tevens ter inzage op de dienst Financiën.