Toelagereglement ter ondersteuning van de mantelzorger

Het OCMW kent een mantelzorgtoelage toe aan de mantelzorgers die vrijwillig instaan voor de alledaagse zorg van een zorgbehoevende inwoner van Zwijndrecht.

Orgaan van goedkeuring: raad voor maatschappelijk welzijn

Datum van goedkeuring: 23 december 2021

Datum van bekendmaking: 28 december 2021

datum van inwerkingtreding: 6 januari 2022


Het toelagereglement vind je hier.