Tegemoetkoming voor specifieke doelgroepen in de kosten van restafval (DIFTAR)

Vanaf 1 januari 2022 wordt restafval in Zwijndrecht volgens het diftarsysteem opgehaald.

Met het diftarsysteem willen we bereiken dat er minder restafval is, door afval te vermijden en door beter te sorteren.

Sommige inwoners hebben echter ongewild meer restafval door een chronische medische aandoening. Ook voor gezinnen met jonge kinderen, die zich in een financieel kwetsbare situatie bevinden, kan deze kost zwaar doorwegen.

We voorzien voor deze specifieke doelgroepen een tegemoetkoming in de vorm van een toelage gelijk aan 100 kg restafval (in 2022 bedraagt de toelage 26 euro).

Voor wie ?

Inwoners die als gevolg van hun ziekte in aanmerking komen voor een incontinentieforfait of die in een thuissituatie stomapatiënt zijn, leven op sondevoeding, buikvliesspoelingen of nierdialyse ondergaan.

Gezinnen met kinderen jonger dan 3 jaar (situatie op 1 januari 2022) die aan één van volgende voorwaarden voldoen:

  • Ofwel in het bezit zijn van een geldige UiTPAS met kansentarief
  • Ofwel recht hebben op verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds
  • Ofwel een leefloon of gelijkwaardige steun van het OCMW ontvangen
  • Ofwel in begeleiding zijn bij een erkende schuldbemiddelaar

Hoe aanvragen ?

Vul het aanvraagformulier in en bezorg het samen met de gevraagde bewijsstukken aan de dienst welzijn.

Door het indienen van de aanvraag geeft de aanvrager toestemming om zijn of haar gegevens met Ibogem te delen. Ibogem stort de toelage rechtstreeks op de diftarrekening van de aanvrager.

Wat meebrengen?

Aanvraagformulier en (indien van toepassing) bewijsstuk.

Meer info

Dienst Welzijn

welzijn@zwijndrecht.be