Aanvullend reglement Parkeerplaats voor personen met een handicap - Regenbooglaan 1

Regenbooglaan 1 – Aanvraag Parkeerplaats voor Personen Met een Handicap

De Verkeerscel adviseert om de PPH aan te leggen in het begin van de parkeerstrook.

Het college van burgemeester en schepenen bekrachtigt het advies van de Verkeerscel op 22 februari 2022.

Dit werd bekendgemaakt op de website op 24 februari 2022.