Huishoudelijk reglement bijzonder comité sociale dienst

Het OCMW heeft een bijzonder comité voor de sociale dienst dat onder andere bevoegd is voor de toekenning, terugvordering, herziening en schorsing van individuele steun op het vlak van maatschappelijke dienstverlening en integratie. Dit comité heeft een huishoudelijk reglement vastgesteld. 

Orgaan van goedkeuring: bijzonder comité sociale dienst

datum van goedkeuring: 14 maart 2022

datum van bekendmaking: 16 maart 2022