Toelage palliatieve thuispatiënten

De gemeente geeft een tussenkomst voor geneeskundige verzorging, verzorgingsmiddelen en hulpmiddelen aan palliatieve thuispatiënten.

Voorwaarden

De premie wordt betaald mits voorlegging van een verklaring van het ziekenfonds van de patiënt. Deze verklaring omvat de bevestiging dat de patiënt een forfaitaire tegemoetkoming voor palliatieve thuiszorg ontving van het RIZIV (Rijksinstituut voor Ziekte- en invaliditeitsverzekering) en de periode waarvoor deze toelage is betaald.

Hoe aanvragen ?

De aanvraag moet gebeuren binnen de 6 maanden na ontvangst van premie van het ziekenfonds

Bedrag

De toelage bedraagt € 250 en wordt éénmaal uitbetaald. Als echter blijkt dat de patiënt de toelage tweemaal kreeg betaald door het ziekenfonds, zal de gemeentelijke premie ook een tweede maal worden toegekend.

Kostprijs

 

alert-box-close-text

Gemeentehuis op afspraak en met mondmasker

Je kunt op het gemeentehuis terecht voor onze standaard dienstverlening, maar wel enkel op afspraak.
 
Draag een mondmasker in het gemeentehuis!

Maak je afspraak via 0800 99 604 of via deze website.
Er gelden voorzorgsmaatregelen op het gemeentehuis. Lees ze hier.
 

Meer info over het coronavirus: