Toelage palliatieve thuispatiënten

De gemeente geeft een tussenkomst voor geneeskundige verzorging, verzorgingsmiddelen en hulpmiddelen aan palliatieve thuispatiënten.

Voorwaarden

De premie wordt betaald mits voorlegging van een verklaring van het ziekenfonds van de patiënt. Deze verklaring omvat de bevestiging dat de patiënt een forfaitaire tegemoetkoming voor palliatieve thuiszorg ontving van het RIZIV (Rijksinstituut voor Ziekte- en invaliditeitsverzekering) en de periode waarvoor deze toelage is betaald.

Hoe aanvragen ?

De aanvraag moet gebeuren binnen de 6 maanden na ontvangst van premie van het ziekenfonds

Bedrag

De toelage bedraagt € 250 en wordt éénmaal uitbetaald. Als echter blijkt dat de patiënt de toelage tweemaal kreeg betaald door het ziekenfonds, zal de gemeentelijke premie ook een tweede maal worden toegekend.

Kostprijs

 

alert-box-close-text

Aangepaste dienstverlening

Voor de veiligheid van iedereen organiseren we onze dienstverlening zoveel mogelijk digitaal.

Voor de meeste zaken kun je terecht in het  e-loket.

Vind je daar wat je zoekt?

Dan regel je het best rechtstreeks in het e-loket. Hiervoor kun je geen afspraak maken.

Vind je daar niet wat je zoekt?

Voor sommige zaken is het noodzakelijk dat je langskomt in het gemeentehuis (een ID-kaart aanvragen bijvoorbeeld). Hiervoor kun je wél een afspraak maken via deze website.

Je hebt geen toegang tot internet?

We helpen je graag telefonisch verder op 0800 99 604 (gratis).