Toelage palliatieve thuispatiënten

De gemeente geeft een tussenkomst voor geneeskundige verzorging, verzorgingsmiddelen en hulpmiddelen aan palliatieve thuispatiënten.

Voorwaarden

De premie wordt betaald mits voorlegging van een verklaring van het ziekenfonds van de patiënt. Deze verklaring omvat de bevestiging dat de patiënt een forfaitaire tegemoetkoming voor palliatieve thuiszorg ontving van het RIZIV (Rijksinstituut voor Ziekte- en invaliditeitsverzekering) en de periode waarvoor deze toelage is betaald.

Hoe aanvragen ?

De aanvraag moet gebeuren binnen de 6 maanden na ontvangst van premie van het ziekenfonds

Bedrag

De toelage bedraagt € 250 en wordt éénmaal uitbetaald. Als echter blijkt dat de patiënt de toelage tweemaal kreeg betaald door het ziekenfonds, zal de gemeentelijke premie ook een tweede maal worden toegekend.

Kostprijs